Po raz kolejny udało się skorzystać z dotacji unijnych!

Miło nam poinformować, że ubiegaliśmy się o przyznanie pomocy w ramach operacji "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez poszerzenie asortymentu wytwarzanych produktów.", działanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.